WELKE BEHOEFTEN HEBBEN OUDERS?

Heb jij de nieuwe editie van de Gelijke Kansen Krant al gelezen?
In deze editie komt onze collega Jorien Gommans aan het woord over hoe zij zich lokaal in Gemeente Venlo inzet voor Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg als Projectleider ‘Voor Elkaar!’ en betrokken is bij de projecten Gelukkig Ouderschap (G.O.) en 1000 kansen.

WELKE BEHOEFTEN HEBBEN OUDERS?
Jorien: “Bij G.O. gaat het erom dat we aanstaande ouders ook mentaal goed voorbereiden op de geboorte van hun kind en alles wat er vervolgens staat te gebeuren. Het ouderschap is ontzettend mooi, maar tegelijkertijd maakt het ook kwetsbaar en is het met momenten pittig. Uit ons onderzoek blijkt dat moeders vinden dat ze fysiek en medisch goed worden voorbereid op de bevalling en het ouderschap, maar dat er mentaal verbeterpunten zijn. We proberen moeders, naast begeleiding van de verloskundige, ook aan te laten sluiten bij zogenaamde centeringgroepen. Die worden in Venlo aangeboden door de verloskundigenpraktijken en de Jeugd GezondheidsZorg.”
In Nederland bestaat het centeringzorgmodel 10 jaar.

Het wordt opgesplitst in Centering Zwangerschap bij de verloskundige en Centering Ouderschap samen met JGZ. Binnen de groepsbijeenkomsten is er ruimte voor zowel medische als mentale aspecten zoals leefstijlkeuzen, voorbereiding op het ouderschap, stress, familie, huiselijk geweld, voeding, slapen en vaccinaties. Naast formeel contact is er ook ruimte voor informeel contact. De deelnemers leren zo van elkaars inzichten en ervaringen. “We willen echt de informatie ophalen bij de ouders en niet alles voor hun bedenken. De begeleiders hebben dan ook een faciliterende rol. Momenteel onderzoeken we ook welke behoeften mannen hebben rondom het vaderschap”, zegt Jorien.

1000 kansen
Een veel breder opgezet project is 1000 kansen. Jorien is ook voorzitter van het Zorg Adviesteam (ZAT). Dit richt zich op de prenatale fase en de fase 0 tot 4 jaar. “We zien dat er veel goed geregeld is rondom het jonge gezin in Nederland. Er zijn allerlei instanties en er zijn genoeg ogen om een kind heen. Deze ogen moeten echter beter aan elkaar gekoppeld worden, zodat we ook sneller zien of er hulp nodig is in een gezin. Ons doel is om niet pas in te grijpen als iets een probleem is geworden, maar sneller te signaleren aan de voorkant. Zo zorgen we gezamenlijk dat gezinnen weer snel goed op weg worden geholpen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld ook naar het thema armoede.”
Professionals die direct met het jonge kind werken, zoals verloskundigen, kraamzorg, JGZ en kinderdagverblijven zijn actief bij het project betrokken. “Door alle expertises te bundelen, kunnen we samen krachtiger optreden”, zegt Jorien.

Wil je meer weten over deze projecten? Neem dan contact op met
Jorien Gommans via j.gommans@bijonsvoorelkaar.nl.

Klik hier om het artikel in de Gelijke Kansen Krant te lezen.


Vind je dit artikel leuk?

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op Linkedin
Delen op Pinterest

Wil je dit artikel delen?

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest