SOJ in de praktijk

Jongen 13 jaar, somatische klachten

Aanmeldingsreden huisarts
Jongen en moeder zoeken samen contact met de huisarts vanwege herhalende klachten rondom stressregulatie en flauwvallen. De jongen is door de huisarts medische uitgebreid onderzocht. Er lijkt echter geen somatische oorzaak onderliggend.

Klachtbeschrijving
Jongen en moeder melden zich samen bij de SOJ in verband met somatische klachten. De jongen is bekend met het reageren op lichamelijke vermoeidheid door flauw te vallen. Dit is in het verleden incidenteel voorgekomen. De laatste tijd is deze klacht echter toegenomen en moeder maakt zich zorgen. De jongen geeft aan de laatste tijd te merken dat hij zich niet goed voelt wanneer hij met schoolwerk bezig. Hij beschrijft bij leren, toetsen of huiswerk een duizelig gevoel. Ook kan hij hoofdpijnklachten en stressklachten ervaren. Vanuit de huisarts is er bloedonderzoek gedaan, hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Er wordt aangegeven dat de jongen weinig tijd maakt om efficiënt te leren. Hij begint te laat met het leren van toetsen en weet niet hoe hij moet leren. Dit maakt dat de stress oploopt en hij, wanneer hij aan schoolwerk moet beginnen, lichamelijke reacties krijgt. Daarnaast speelt het hebben van online lessen tijdens de Corona periode een rol. Er is onvoldoende grip op de leerstof waardoor hij zich onzeker voelt. De jongen wenst dat het op school makkelijker gaat en dat hij kan leren hoe hij moet leren.

Inschatting SOJ
Concluderend is hij een jongen die over het algemeen goed functioneert, maar momenteel klachten ervaart door oplopende spanning rondom schoolwerk. Er is sprake van zowel persoonsfactoren (stresscoping en niet weten hoe efficiënt te leren) als omgevingsfactoren (invloed van Corona).

Er is aan ouders en de betreffende jongen geadviseerd een gezamenlijk gesprek met school aan te gaan waarin gekeken gaat worden waarin school ondersteuning kan bieden op gebied van leerwerk. Aan de hand van het schoolgesprek zal er gekeken worden wat er nog aan verder ondersteuning nodig is.

Beloop
Vanuit een gezamenlijk schoolgesprek zijn er verschillende afspraken gemaakt. De jongen gaat deelnemen aan extra huiswerkbegeleidingsmomenten rondom twee vakken die hij het meest moeilijk vindt. Daarnaast krijgt hij wekelijkse ondersteuning van de orthopedagoog van school in hoe efficiënt te kunnen leren. De jongen heeft bij de SOJ een drietal sessies gehad waarbij er is ingezet op stressregulatie.

We zien dat door tussenkomst van de SOJ in het traject, na melding bij de huisarts, géén doorverwijzing naar Basis GGZ of zelfs Specialistische GGZ. De wachttijd is daarmee verkort dan wel niet van toepassing, het gezin is immers direct geholpen. Daarnaast heeft de laagdrempeligheid gezorgd voor een kostenbesparing omdat er geen maatwerk is ingezet.

Vind je dit artikel leuk?

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op Linkedin
Delen op Pinterest

Wil je dit artikel delen?

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest