Samen toekomst maken is vooruit kijken

Werken Bij ONS

Openstaande vacatures

Vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ)
Geloof jij in een laagdrempelige inzet van kennis en kunde aan de voorkant, in een vertrouwde omgeving zoals de huisartspraktijk? Zie jij de samenhang tussen de contextuele benadering en de benadering van positieve gezondheid van het individu? Dan hoor jij BIJ ONS!

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs en kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren.
Bekijk hele vacature
Vacature Pionier Veerkracht in het Onderwijs - Noord Limburg
Ben jij een enthousiaste Pedagoog (HBO+) of Gedragswetenschapper (SKJ/BIG) met een passie voor kinderen/jongeren en het onderwijs? Wil jij bijdragen aan veerkracht? Dan is deze uitdagende functie bij BIJ ONS iets voor jou! Jouw Rol: Als pionier ben jij de verbindende schakel tussen onderwijs en voorliggende ondersteunende diensten, zoals jongerenwerk, voorliggend groepstrainingen of leefstijlcoach. Daarnaast bied je ook zelf laagdrempelige ondersteuning van individuele vragen van kinderen/jongeren en vorm je de brug naar de thuissituatie en het eigen netwerk. Maar je gaat verder dan dat. Jouw doel is om een meer collectieve benadering te ontwikkelen en uit te rollen, waarbij ieder kind en elke jongere leert om hun veerkrachtige vaardigheden te gebruiken. Door preventief in te zetten maken we meer impact.
Bekijk hele vacature
Vacature Professional VOOR ELKAAR! Team
BIJ ONS zoekt naar gedreven professionals voor het opzetten van een dynamisch “Voor Elkaar-team”. Deze uitdagende pioniersfunctie is gericht op preventieve ondersteuning voor gezinnen in Venlo, waarbij de nadruk ligt op het positioneren van een eigen steunsysteem, het inzetten van eigen krachtbronnen en positieve gezondheid. Met als doel de veerkracht van het gezin en de jongere te vergroten. Functieomschrijving: Als Verbinder binnen ons Voor Elkaar-team ga je het écht anders doen. We bieden geen traditionele hulpverlening, maar zetten in op het (h)erkennen en positioneren van natuurlijke hulpbronnen rondom de jongere en het gezin. Deze aanpak is gebaseerd op de aanpak ‘circulaire zorg’. Je komt te werken in een nieuw team met een nieuwe unieke ondersteuningsaanpak in een jonge organisatie, waarbij meedenken, mee ontwikkelen en mee organiseren essentieel is. Je werkt samen in de wijk met inwoners, verenigingen, onderwijs en ketenpartners.
Bekijk hele vacature
Vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) Systemisch werker / Contextueel werker
Je voornaamste taken bestaan uit: -Screening en triage: in één of meerdere gesprekken onderzoek je samen met het kind, jongere en/of de ouder(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is. -Je normaliseert waar mogelijk, adviseert, betrekt de omgeving en geeft psycho-educatie. Je biedt waar mogelijk lichte ondersteuning, of verwijst door naar laagdrempelige hulp (bv een cursus, maatschappelijk werk, jongerencoach). -Als er meer nodig is, dan geef je advies over de hulpverlening die het best past en stemt af met de gemeente voor een verwijzing. -Je onderhoudt contact met netwerkpartners en bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het zorg- en onderwijsdomein.
Bekijk hele vacature
Vacature manager BIJ ONS
Als manager kan je jezelf blijven ontwikkelen en omarmen we jouw inbreng en creatieve ideeën. Je kijkt en denkt vooruit en ziet wat er nodig is voor de korte en middellange termijn. Je kruipt in de rol van kwartiermaker met het oog op de gezamenlijk te bereiken doelen op het gebied van de transformatie in de zorg: domeinoverstijgend samenwerken, kwaliteit, innovatie en ontwikkeling. Je weet dit daadkrachtig en overtuigend om te zetten in (gedragen) plannen, acties en activiteiten. Hierbij heb je een grote mate van eigen regelruimte. Vervolgens stuur je je op de uitvoering en realisatie. Je werkt nauw samen met opdrachtgevers en netwerkpartners om samen het verschil te maken en bent op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein.

Je stuurt een team van professionals aan, die je in hun kracht zet door de juiste voorwaarden te scheppen maar ook door consequent te sturen op het verder ontwikkelen van inhoudelijke mindset en samenwerking. Je bent zichtbaar en benaderbaar en een voorbeeld voor anderen als het gaat om openheid, het stimuleren van reflectie en onderlinge verbinding/ samenwerking. Door je creativiteit en ondernemerschap ben je in staat nieuwe, verrassende perspectieven te creëren voor complexe vraagstukken of problemen.
Bekijk hele vacature
Vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ)
Geloof jij in een laagdrempelige inzet van kennis en kunde aan de voorkant, in een vertrouwde omgeving zoals de huisartspraktijk? Zie jij de samenhang tussen de contextuele benadering en de benadering van positieve gezondheid van het individu? Dan hoor jij BIJ ONS!

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs en kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren.
Bekijk hele vacature
Vacature Pionier Veerkracht in het Onderwijs - Noord Limburg
Ben jij een enthousiaste Pedagoog (HBO+) of Gedragswetenschapper (SKJ/BIG) met een passie voor kinderen/jongeren en het onderwijs? Wil jij bijdragen aan veerkracht? Dan is deze uitdagende functie bij BIJ ONS iets voor jou! Jouw Rol: Als pionier ben jij de verbindende schakel tussen onderwijs en voorliggende ondersteunende diensten, zoals jongerenwerk, voorliggend groepstrainingen of leefstijlcoach. Daarnaast bied je ook zelf laagdrempelige ondersteuning van individuele vragen van kinderen/jongeren en vorm je de brug naar de thuissituatie en het eigen netwerk. Maar je gaat verder dan dat. Jouw doel is om een meer collectieve benadering te ontwikkelen en uit te rollen, waarbij ieder kind en elke jongere leert om hun veerkrachtige vaardigheden te gebruiken. Door preventief in te zetten maken we meer impact.
Bekijk hele vacature
Vacature Professional VOOR ELKAAR! Team
BIJ ONS zoekt naar gedreven professionals voor het opzetten van een dynamisch “Voor Elkaar-team”. Deze uitdagende pioniersfunctie is gericht op preventieve ondersteuning voor gezinnen in Venlo, waarbij de nadruk ligt op het positioneren van een eigen steunsysteem, het inzetten van eigen krachtbronnen en positieve gezondheid. Met als doel de veerkracht van het gezin en de jongere te vergroten. Functieomschrijving: Als Verbinder binnen ons Voor Elkaar-team ga je het écht anders doen. We bieden geen traditionele hulpverlening, maar zetten in op het (h)erkennen en positioneren van natuurlijke hulpbronnen rondom de jongere en het gezin. Deze aanpak is gebaseerd op de aanpak ‘circulaire zorg’. Je komt te werken in een nieuw team met een nieuwe unieke ondersteuningsaanpak in een jonge organisatie, waarbij meedenken, mee ontwikkelen en mee organiseren essentieel is. Je werkt samen in de wijk met inwoners, verenigingen, onderwijs en ketenpartners.
Bekijk hele vacature
Vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) Systemisch werker / Contextueel werker
Je voornaamste taken bestaan uit: -Screening en triage: in één of meerdere gesprekken onderzoek je samen met het kind, jongere en/of de ouder(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is. -Je normaliseert waar mogelijk, adviseert, betrekt de omgeving en geeft psycho-educatie. Je biedt waar mogelijk lichte ondersteuning, of verwijst door naar laagdrempelige hulp (bv een cursus, maatschappelijk werk, jongerencoach). -Als er meer nodig is, dan geef je advies over de hulpverlening die het best past en stemt af met de gemeente voor een verwijzing. -Je onderhoudt contact met netwerkpartners en bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het zorg- en onderwijsdomein.
Bekijk hele vacature

Openstaande vacatures

Open vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ)

Geloof jij in een laagdrempelige inzet van kennis en kunde aan de voorkant, in een vertrouwde omgeving zoals de huisartspraktijk? Zie jij de samenhang tussen de contextuele benadering en de benadering van positieve gezondheid van het individu? Dan hoor jij BIJ ONS!

BIJ ONS is een onafhankelijke platte organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs en kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren. BIJ ONS werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: dit betekent dat gezondheid méér is dan niet ziek zijn. Het raakt allerlei facetten van het leven, de omgeving, relaties en je mentale en fysieke welbevinden. Daarom is het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. In het bijzonder door ook in te zoomen op talenten en op de kracht van de eigen omgeving. Wij geloven dat ondersteuning duurzaam wordt als er gekeken wordt wie het steunfiguur kan zijn in de eigen omgeving. BIJ ONS is een plek waar ruimte is voor een vernieuwende blik en waar ruimte is voor omdenken. Doormiddel van verschillende projecten willen wij het verschil maken.

Voor ons SOJ team zijn wij op zoek naar een gedreven gedragswetenschapper die samen met ons het verschil wil maken. In de functie van SOJ werk je vanuit de huisartspraktijk, waarin je de huisarts ondersteunt in de triage van niet-medische hulpvragen.

Je voornaamste taken bestaan uit:
-Screening en triage: in één of meerdere gesprekken onderzoek je samen met het kind en/of de ouder(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is.
-Je normaliseert waar mogelijk, adviseert, betrekt de omgeving en geeft psycho-educatie. Je biedt waar mogelijk lichte ondersteuning, of verwijst door naar laagdrempelige hulp (bv een cursus, maatschappelijk werk, jongerencoach).
-Als er meer nodig is, dan geef je advies over de hulpverlening die het best past en stemt af met de gemeente voor een verwijzing.
-Je onderhoudt contact met netwerkpartners en bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het zorgdomein.

Wie zoeken we?
- Iemand die openstaat voor uitdagingen en houdt van pionieren.
- Je bent een WO-opgeleide gedragswetenschapper
- Je hebt een SKJ-registratie of BIG-registratie
- je kijkt systemisch
- Communiceren en samenwerken is aan jou besteed;
- Je neemt graag het initiatief en bent optimistisch;
- Je gaat graag op zoek naar vernieuwing of verbeteringen;
- Je bent iemand met een nuchtere, normaliserende kijk en staat voor gelijkwaardigheid.

Wat bieden we jou?
• Een positieve en gezonde werksfeer is voor ons belangrijk. Daar hebben we onze arbeidsvoorwaarden dan ook op ingericht.
• De functie wordt ingeschaald conform CAO GGZ.
• Vooral natuurlijk een heel gezellig en divers team!

BIJ ONS werken gedreven en kundige mensen. Mensen die geloven dat het anders kan en een steentje bij willen dragen aan de transformatie van de zorg en ondersteuning aan jeugd. Zij werken graag samen met (domeinoverstijgende) partners om te komen tot de best mogelijke omgeving of setting voor kind, jeugd en gezin.

Wil jij werken BIJ ONS? Dan vragen we je te solliciteren met een CV en motivatiebrief of een andere vorm waarin jij jouw motivatie uit om BIJ ONS te komen werken. Stuur je cv en motivatie naar info@bijonsvoorelkaar.nl. Inhoudelijke vragen over de functie kun je voorleggen aan Mendy Hagens, bereikbaar via m.hagens@bijonsvoorelkaar.nl

Vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ)
Geloof jij in een laagdrempelige inzet van kennis en kunde aan de voorkant, in een vertrouwde omgeving zoals de huisartspraktijk? Zie jij de samenhang tussen de contextuele benadering en de benadering van positieve gezondheid van het individu? Dan hoor jij BIJ ONS!

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs en kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren.
Bekijk hele vacature
Vacature Pionier Veerkracht in het Onderwijs - Noord Limburg
Ben jij een enthousiaste Pedagoog (HBO+) of Gedragswetenschapper (SKJ/BIG) met een passie voor kinderen/jongeren en het onderwijs? Wil jij bijdragen aan veerkracht? Dan is deze uitdagende functie bij BIJ ONS iets voor jou! Jouw Rol: Als pionier ben jij de verbindende schakel tussen onderwijs en voorliggende ondersteunende diensten, zoals jongerenwerk, voorliggend groepstrainingen of leefstijlcoach. Daarnaast bied je ook zelf laagdrempelige ondersteuning van individuele vragen van kinderen/jongeren en vorm je de brug naar de thuissituatie en het eigen netwerk. Maar je gaat verder dan dat. Jouw doel is om een meer collectieve benadering te ontwikkelen en uit te rollen, waarbij ieder kind en elke jongere leert om hun veerkrachtige vaardigheden te gebruiken. Door preventief in te zetten maken we meer impact.
Bekijk hele vacature
Vacature Professional VOOR ELKAAR! Team
BIJ ONS zoekt naar gedreven professionals voor het opzetten van een dynamisch “Voor Elkaar-team”. Deze uitdagende pioniersfunctie is gericht op preventieve ondersteuning voor gezinnen in Venlo, waarbij de nadruk ligt op het positioneren van een eigen steunsysteem, het inzetten van eigen krachtbronnen en positieve gezondheid. Met als doel de veerkracht van het gezin en de jongere te vergroten. Functieomschrijving: Als Verbinder binnen ons Voor Elkaar-team ga je het écht anders doen. We bieden geen traditionele hulpverlening, maar zetten in op het (h)erkennen en positioneren van natuurlijke hulpbronnen rondom de jongere en het gezin. Deze aanpak is gebaseerd op de aanpak ‘circulaire zorg’. Je komt te werken in een nieuw team met een nieuwe unieke ondersteuningsaanpak in een jonge organisatie, waarbij meedenken, mee ontwikkelen en mee organiseren essentieel is. Je werkt samen in de wijk met inwoners, verenigingen, onderwijs en ketenpartners.
Bekijk hele vacature
Vacature Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) Systemisch werker / Contextueel werker
Je voornaamste taken bestaan uit: -Screening en triage: in één of meerdere gesprekken onderzoek je samen met het kind, jongere en/of de ouder(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is. -Je normaliseert waar mogelijk, adviseert, betrekt de omgeving en geeft psycho-educatie. Je biedt waar mogelijk lichte ondersteuning, of verwijst door naar laagdrempelige hulp (bv een cursus, maatschappelijk werk, jongerencoach). -Als er meer nodig is, dan geef je advies over de hulpverlening die het best past en stemt af met de gemeente voor een verwijzing. -Je onderhoudt contact met netwerkpartners en bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het zorg- en onderwijsdomein.
Bekijk hele vacature

Ben jij onze nieuwe collega?

Mensen die BIJ ONS werken geloven dat het anders kan en dragen een steentje bij aan de transformatie van de zorg en ondersteuning aan jeugd. Zij werken graag samen met (domeinoverstijgende) partners om te komen tot de best mogelijke omgeving of setting voor kind, jeugd en gezin.


Ook als wij geen openstaande vacature hebben zijn wij altijd op zoek naar mensen die met ons willen bouwen aan de transformatie door expertise naar het voorliggend veld te brengen of innovaties aan te jagen. Ben jij een zorgvernieuwer? Weet jij als geen ander hoe het anders kan en werk jij graag samen met collega’s en domeinoverstijgende partners zoals welzijnswerk, onderwijs, huisartsen, kinderartsen en verloskundigen?

Ben jij onze nieuwe collega?

Mensen die BIJ ONS werken geloven dat het anders kan en dragen een steentje bij aan de transformatie van de zorg en ondersteuning aan jeugd. Zij werken graag samen met (domeinoverstijgende) partners om te komen tot de best mogelijke omgeving of setting voor kind, jeugd en gezin.


Ook als wij geen openstaande vacature hebben zijn wij altijd op zoek naar mensen die met ons willen bouwen aan de transformatie door expertise naar het voorliggend veld te brengen of innovaties aan te jagen. Ben jij een zorgvernieuwer? Weet jij als geen ander hoe het anders kan en werk jij graag samen met collega’s en domeinoverstijgende partners zoals welzijnswerk, onderwijs, huisartsen, kinderartsen en verloskundingen?

BIJ ONS Nieuwsbrief

Dichter BIJ ONS

PDF Title

PDF Title

PDF Title

PDF Title

PDF Title