Innovatie zit in mensen en in verbinding met elkaar

Over ONS

Wie wij zijn en waar wij voor staan

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs. We kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren.

BIJ ONS werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: dit betekent dat gezondheid méér is dan niet ziek zijn. Het raakt allerlei facetten van het leven, de omgeving, relaties en je mentale en fysieke welbevinden. Daarom is het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. In het bijzonder door ook in te zoomen op talenten en op de kracht van de eigen omgeving. Wij geloven dat ondersteuning duurzaam wordt als er gekeken wordt wie het steunfiguur kan zijn in de eigen omgeving.

BIJ ONS is een plek waar ruimte is voor een vernieuwende blik en waar ruimte is voor het omdenken. Door middel van verschillende projecten willen wij het verschil maken. Dit doen we graag met u als partner. BIJ ONS ontdekken we kansen in de transformatie door het gesprek aan te gaan en samen te werken.

Er komt steeds meer vraag naar zorg. We zien een groei in populatie en een groei in de verschillende achtergronden (culturele awareness). In de leefwereld van jongeren wordt steeds meer de nadruk gelegd op presteren en succesvol zijn. Ook zien we steeds meer alleenwonenden (één-oudergezinnen). We hebben niet allemaal de inzichten en de middelen om gezonde keuzes te maken. Het is noodzaak om samen te werken aan solide innovatie.

  • Van zorg naar positieve gezondheid met een steunend netwerk.

  • Partnership in plaats van cliënt/patiënt-relatie: een meer hybride zorglandschap waarbij het partnership met de burger belangrijker wordt en waar de ondersteuning niet langer alleen verleend wordt door zorgorganisaties en professionals.

  • Vanuit onderwijs meer inzetten op preventie: publieke gezondheid en preventie hebben nog nooit zoveel aandacht gehad als in het heden.

Wie wij zijn en waar wij voor staan

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs. We kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren.

BIJ ONS werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: dit betekent dat gezondheid méér is dan niet ziek zijn. Het raakt allerlei facetten van het leven, de omgeving, relaties en je mentale en fysieke welbevinden. Daarom is het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. In het bijzonder door ook in te zoomen op talenten en op de kracht van de eigen omgeving. Wij geloven dat ondersteuning duurzaam wordt als er gekeken wordt wie het steunfiguur kan zijn in de eigen omgeving.BIJ ONS is een plek waar ruimte is voor een vernieuwende blik en waar ruimte is voor het omdenken. Door middel van verschillende projecten willen wij het verschil maken. Dit doen we graag met u als partner. BIJ ONS ontdekken we kansen in de transformatie door het gesprek aan te gaan en samen te werken.

Er komt steeds meer vraag naar zorg. We zien een groei in populatie en een groei in de verschillende achtergronden (culturele awareness). In de leefwereld van jongeren wordt steeds meer de nadruk gelegd op presteren en succesvol zijn. Ook zien we steeds meer alleenwonenden (één-oudergezinnen). We hebben niet allemaal de inzichten en de middelen om gezonde keuzes te maken. Het is noodzaak om samen te werken aan solide innovatie.

  • Van zorg naar positieve gezondheid met een steunend netwerk.

  • Partnership in plaats van cliënt/patiënt-relatie: een meer hybride zorglandschap waarbij het partnership met de burger belangrijker wordt en waar de ondersteuning niet langer alleen verleend wordt door zorgorganisaties en professionals.

  • Vanuit onderwijs meer inzetten op preventie: publieke gezondheid en preventie hebben nog nooit zoveel aandacht gehad als in het heden.

Wie wij zijn en waar wij voor staan

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch domein en het onderwijs. We kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren.

BIJ ONS werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: dit betekent dat gezondheid méér is dan niet ziek zijn. Het raakt allerlei facetten van het leven, de omgeving, relaties en je mentale en fysieke welbevinden.

Daarom is het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. In het bijzonder door ook in te zoomen op talenten en op de kracht van de eigen omgeving. Wij geloven dat ondersteuning duurzaam wordt als er gekeken wordt wie het steunfiguur kan zijn in de eigen omgeving.

BIJ ONS is een plek waar ruimte is voor een vernieuwende blik en waar ruimte is voor het omdenken. Door middel van verschillende projecten willen wij het verschil maken. Dit doen we graag met u als partner. BIJ ONS ontdekken we kansen in de transformatie door het gesprek aan te gaan en samen te werken.

Er komt steeds meer vraag naar zorg. We zien een groei in populatie en een groei in de verschillende achtergronden (culturele awareness). In de leefwereld van jongeren wordt steeds meer de nadruk gelegd op presteren en succesvol zijn. Ook zien we steeds meer alleenwonenden (één-oudergezinnen). We hebben niet allemaal de inzichten en de middelen om gezonde keuzes te maken. Het is noodzaak om samen te werken aan solide innovatie.

  • Van zorg naar positieve gezondheid met een steunend netwerk.

  • Partnership in plaats van cliënt/patiënt-relatie: een meer hybride zorglandschap waarbij het partnership met de burger belangrijker wordt en waar de ondersteuning niet langer alleen verleend wordt door zorgorganisaties en professionals.

  • Vanuit onderwijs meer inzetten op preventie: publieke gezondheid en preventie hebben nog nooit zoveel aandacht gehad als in het heden.

BIJ ONS Nieuwsbrief

BIJ ONS houdt zich bezig met organiseren van activiteiten en is nauw betrokken bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg rondom jeugd en gezin. Wij laten graag zien waar onze experts & verbinders zich mee bezig houden. Dit alles en meer is te lezen in onze terugkerende nieuwsbrief.

BIJ ONS Nieuwsbrief

Dichter BIJ ONS