Wil je snel gaan, ga dan alleen, wil je ver komen, ga dan samen

De SOJ

Waarom een Specialist Ondersteuner Jeugd?

De prevalentie van jeugdproblematiek wordt nog altijd onderschat. In Nederland kampt ongeveer één op de zes jeugdigen met psychosociale problemen en bijna één op de twintig met psychiatrische problematiek. Veel van deze jeugdigen blijken niet de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Omdat psychosociale problemen het huidige en toekomstige functioneren van kinderen nadelig kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om de problemen tijdig op te sporen en zo nodig te behandelen. Dit komt het welzijn van het kind op korte en lange termijn ten goede, en kan maatschappelijke kosten (zoals zorggebruik, uitval op school en werk) beperken en participatie vergroten.

Een belangrijk doel van de transitie van de jeugdwet in 2015 was om gezamenlijk toe te werken naar een kwalitatief goed en effectief werkend jeugdstelsel; een stelsel waar jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar jeugdhulp efficiënt en effectief wordt uitgevoerd en ingezet. De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jeugdigen en hun ouders en voor gemeenten een belangrijke partner als het gaat om de inrichting van een goede jeugdhulp en een goed werkend jeugdstelsel.Het herkennen van psychische en psychosomatische klachten vraagt om specifieke kennis van niet alleen dit terrein, maar ook aanpalende terreinen als opvoedkundige problemen en systemische analyse van het probleem. Om huisartsen te helpen een sterke poortwachtersrol te vervullen wordt een SOJ ingezet.

Waarom een Specialist Ondersteuner Jeugd?

De prevalentie van jeugdproblematiek wordt nog altijd onderschat. In Nederland kampt ongeveer één op de zes jeugdige met psychosociale problemen en bijna één op de twintig met psychiatrische problematiek. Veel van deze jeugdigen blijken niet de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Omdat psychosociale problemen het huidige en toekomstige functioneren van kinderen nadelig kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om de problemen tijdig op te sporen en zo nodig te behandelen. Dit komt het welzijn van het kind op korte en lange termijn ten goede, en kan maatschappelijke kosten (zoals zorggebruik, uitval op school en werk) beperken en participatie vergroten.

Een belangrijk doel van de transitie van de jeugdwet in 2015 was om gezamenlijk toe te werken naar een kwalitatief goed en effectief werkend jeugdstelsel; een stelsel waar jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar jeugdhulp efficiënt en effectief wordt uitgevoerd en ingezet.

De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jeugdigen en hun ouders en voor gemeenten een belangrijke partner als het gaat om de inrichting van een goede jeugdhulp en een goed werkend jeugdstelsel. Het herkennen van psychische en psychosomatische klachten vraagt om specifieke kennis van niet alleen dit terrein, maar ook aanpalende terreinen als opvoedkundige problemen en systemische analyse van het probleem. Om huisartsen te helpen een sterke poortwachtersrol te vervullen wordt een SOJ ingezet.


Waarom een Specialist Ondersteuner Jeugd?

De prevalentie van jeugdproblematiek wordt nog altijd onderschat. In Nederland kampt ongeveer één op de zes jeugdige met psychosociale problemen en bijna één op de twintig met psychiatrische problematiek. Veel van deze jeugdigen blijken niet de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Omdat psychosociale problemen het huidige en toekomstige functioneren van kinderen nadelig kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om de problemen tijdig op te sporen en zo nodig te behandelen. Dit komt het welzijn van het kind op korte en lange termijn ten goede, en kan maatschappelijke kosten (zoals zorggebruik, uitval op school en werk) beperken en participatie vergroten.

Een belangrijk doel van de transitie van de jeugdwet in 2015 was om gezamenlijk toe te werken naar een kwalitatief goed en effectief werkend jeugdstelsel; een stelsel waar jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar jeugdhulp efficiënt en effectief wordt uitgevoerd en ingezet. De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jeugdigen en hun ouders en voor gemeenten een belangrijke partner als het gaat om de inrichting van een goede jeugdhulp en een goed werkend jeugdstelsel. Het herkennen van psychische en psychosomatische klachten vraagt om specifieke kennis van niet alleen dit terrein, maar ook aanpalende terreinen als opvoedkundige problemen en systemische analyse van het probleem. Om huisartsen te helpen een sterke poortwachtersrol te vervullen wordt een SOJ ingezet.

Wat doet een SOJ?

De Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) is een professional die kennis en kunde laagdrempelig inzet in een vertrouwde omgeving zoals de huisartsenpraktijk. De SOJ ondersteunt de huisarts in de triage van niet-medische hulpvragen. Dit doet de SOJ door middel van een brede analyse (vanuit Positieve Gezondheid) van het gezin en de omgeving. De SOJ normaliseert waar mogelijk, adviseert en geeft psycho-educatie en betrekt hier de omgeving bij. Indien er ondersteuning nodig is zorgt de SOJ (samen met de Toegang) dat het kind en het gezin deze ondersteuning op de best passende plek krijgt. Naar de effecten van de inzet van de SOJ in de huisartsenpraktijk zijn verschillende onderzoeken gedaan; zowel kwantitatief, kwalitatief en ook financiële analyses.

Wilt u meer weten? U kunt BIJ ONS ook factsheets en onderzoeksresultaten aanvragen.

Bekijk Ook Onze Andere Projecten

BIJ ONS Nieuwsbrief

Dichter BIJ ONS