Alles wat aandacht krijgt, groeit

Voor Elkaar!

Wat is Voor Elkaar?

De primaire doelstelling van Voor Elkaar! is het creëren van een kansrijke start voor ieder kind en iedere ouder. Ons programma zet zich in op het prenataal (en dus preventief) ouders voorbereiden op ouderschap door in te zetten op een samenwerking met CenteringZwangerschap. Daarnaast zetten we ons in voor CenteringOuderschap in alle fases van het ouderschap. Centering is een innovatieve vorm van (opvoed-)ondersteuning, waarbij ouders zelf een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten praten ouders uitgebreid, onder begeleiding, over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen en zichzelf als ouder. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen.

Wij willen er aan bijdragen aan ouders die stevig in hun schoenen staan en in balans zijn. Hierdoor werken we indirect aan een betere opgroeiomgeving voor de kinderen waardoor zij weerbaarder en veerkrachtiger opgroeien en hierdoor in de toekomst minder problemen ontstaan. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste kennis en adviezen te voorzien (in hun kracht zetten) en door snel in te grijpen bij beginnende problemen, kunnen we voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is.

Wilt u meer weten over Voor Elkaar!? Neem dan contact op met ONS.

Wat is Voor Elkaar?

De primaire doelstelling van Voor Elkaar! is het creëren van een kansrijke start voor ieder kind en iedere ouder. Ons programma zet zich in op het prenataal (en dus preventief) ouders voorbereiden op ouderschap door in te zetten op een samenwerking met CenteringZwangerschap. Daarnaast zetten we ons in voor CenteringOuderschap in alle fases van het ouderschap. Centering is een innovatieve vorm van (opvoed-)ondersteuning, waarbij ouders zelf een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten praten ouders uitgebreid, onder begeleiding, over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen en zichzelf als ouder. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen.

Wij willen er aan bijdragen aan ouders die stevig in hun schoenen staan en in balans zijn. Hierdoor werken we indirect aan een betere opgroeiomgeving voor de kinderen waardoor zij weerbaarder en veerkrachtiger opgroeien en hierdoor in de toekomst minder problemen ontstaan. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste kennis en adviezen te voorzien (in hun kracht zetten) en door snel in te grijpen bij beginnende problemen, kunnen we voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is.

Wilt u meer weten over Voor Elkaar!? Neem dan contact op met ONS.

Wat is Voor Elkaar?

De primaire doelstelling van Voor Elkaar! is het creëren van een kansrijke start voor ieder kind en iedere ouder. Ons programma zet zich in op het prenataal (en dus preventief) ouders voorbereiden op ouderschap door in te zetten op een samenwerking met CenteringZwangerschap. Daarnaast zetten we ons in voor CenteringOuderschap in alle fases van het ouderschap. Centering is een innovatieve vorm van (opvoed-)ondersteuning, waarbij ouders zelf een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten praten ouders uitgebreid, onder begeleiding, over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen en zichzelf als ouder. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen.

Wij willen er aan bijdragen aan ouders die stevig in hun schoenen staan en in balans zijn. Hierdoor werken we indirect aan een betere opgroeiomgeving voor de kinderen waardoor zij weerbaarder en veerkrachtiger opgroeien en hierdoor in de toekomst minder problemen ontstaan. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste kennis en adviezen te voorzien (in hun kracht zetten) en door snel in te grijpen bij beginnende problemen, kunnen we voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is.

Wilt u meer weten over Voor Elkaar!? Neem dan contact op met ONS.

CenteringZorg

Parels & Partners

In onze uitleg over Voor Elkaar! hebben we Centering benoemd. Dat is één van onze Parels & Partners. Neem gerust een kijkje op de website van CenteringZorg voor verdere uitleg. Wilt u al onze steunprojecten en samenwerkingspartners bekijken? Bezoek dan onze "Parels & Partners" pagina.

Bekijk Ook Onze Andere Projecten

BIJ ONS Nieuwsbrief

Dichter BIJ ONS